Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2015

BPD
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też. 
— Osiecka do Przybory
Reposted frommodliszka modliszka viamessinhead messinhead
BPD
Każdego prawie dnia chciałem coś zrobić, a gdy nadszedł wieczór, przypominałem sobie, żem nic nie zrobił.
— B. Prus
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viamessinhead messinhead
BPD
6768 d940 500
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viamessinhead messinhead

April 25 2015

BPD
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromjasminum jasminum viawarkocz warkocz
BPD
0091 d300
Reposted fromoutline outline viawarkocz warkocz
BPD
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
1227 860a
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viawarkocz warkocz
BPD
6308 bbd7
Reposted frommisza misza viairrespective irrespective
BPD
8811 51e2
Reposted fromQOH1984 QOH1984 viawarkocz warkocz
BPD
Pierwsza zmysłowość zawsze tyczy pleców. Wszyscy w koło ględzą o pierwszym pocałunku; a przecież zawsze, jak ją pierwszy raz całujesz, twoja dłoń jej plecy obejmuje.  I bez tego objęcia, bez dłoni na plecach nie ma pocałunku. Wyobraź sobie słynny pierwszy pocałunek z luźno opuszczonymi wzdłuż ciała rękami.  Bez dotykania pleców nie ma pocałunku, bez dotykania pleców nie ma wzajemnej skłonności, bez dotykania pleców nie ma seksu, bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Plich
Reposted fromzabka zabka viairrespective irrespective
BPD
Sentyment pozostanie.
BPD
6901 2575 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viairrespective irrespective
BPD
3327 3292 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viadarthsadic darthsadic
BPD
Gdy nie ma innego wyjścia, w końcu zaczynasz dawać radę.
— (...)
BPD
BPD
BPD
BPD
Zaczynam nowe życie...


Cholera jasna! Ile razy można?! 
— Nigdy w życiu.
Reposted fromcontrolled controlled viacytaty cytaty
BPD
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć.
— Tess Gerritsen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl